Skip to content
Handla växter och jord för hemleverans i Stockholm eller upphämtning i butik!
Handla växter och jord för hemleverans i Stockholm eller upphämtning i butik!
Höstgödsla - för en vackrare trädgård året runt

Höstgödsla - för en vackrare trädgård året runt

Under hösten är det hög tid att säkra upp trädgården inför den kommande vintern och nästkommande år!
 
Varför? Genom att gödsla på hösten ger du dina växter bättre förutsättningar för att avmogna och klara av vintern ordentligt, samtidigt som det ger ett värdefullt försprång till nästa säsong. Med höstgödsling stärks växternas rotsystem och motståndskraft. Knoppsättningen förbättras, vilket ger bättre blomning, fruktsättning och skörd året därpå. 

Hur? För att uppnå en så effektiv näringsupptagning som möjligt används spettmetoden, där näringen kommer ner på djupet och växternas rötter kan tillgodose sig näringen ordentligt.

Hela trädgården kan med fördel gödslas på hösten. 

Träd & Buskar: Gör ca 20 centimeter djupa hål med
ca 1 meters mellanrum runt trädets eller buskens droppkant. Droppkanten är kanten på kronan eller grenverket där växten är som bredast. Ge en sluten näve gödsel i varje hål.

Rosor, Klematis & större Perenner: Gör 2 hål,
ca 20 centimeter djupa, ca 30 centimeter från stammen. Ge ca 1 matsked gödsel i varje hål.

Trädgårdsland: Förbered jorden inför nästa säsong genom att gödsla, gräva och vältra runt jorden ordentligt med spade.

Nyplantering eller omplantering: Blanda ner gödsel i planteringsjorden vid plantering. Genom att gödsla ges nyplanterade växter en bättre förutsättning att etablera sig väl inför vintern.

Gräsmatta: Sprid gödsel jämnt och tunt i samband med sista klippningen, ca 2-3 kg/100 m2. Genom att gödsla ökar du gräsmattans vinterhärdighet och motståndskraft mot sjukdomar och mossa.


När? För bäst effekt gödslas ca 6 veckor innan första frosten. På så vis ges växten tid att hinna tillgodogöra sig näringen, särskilt fosfor och kalium. 

Vad? Gödsel som används på hösten är kvävefattigt och ska istället innehåller rikligt med fosfor och kalium. 

Fosfor (P) förbättrar växtens möjlighet till rikligare blomning, bättre fruktsättning samt kraftigare tillväxt genom ökad rotmassa.
Kalium (K) ökar växtens vinterhärdighet och motståndskraft mot sjukdomar, samt främjar växtens stabilitet.

När du gödslar med Algomin Höstnäring eller Algomin Trädgårdsgödsel ökar näringsupptagningen och ger en naturlig växtstimulans samtidigt som mikrolivet i jorden mångdubblas. I och med mikronäringsämnena så förbättras såväl jord som växt. Även pH-värdet höjs vilket motverkar försurning.
Algomin är baserad på havskalk med tillsatser av brunalger. Det är ett miljövänligt gödsel som dessutom är helt ofarligt för barn och husdjur.

 

Vi rekommenderar
Höstgödsel med kalk:

Algomin Höstnäring – (NPK 0-7-15 + kalcium + svavel + magnesium + mikronäringsämnen, pH-värde 8,4)

Algomin Trädgårdsgödsel – (NPK 0-7-15 + kalcium + svavel + magnesium + mikronäringsämnen, pH-värde 8,4)


Höstgödsel (utan kalk):
För växter som kräver ett lägre pH-värde, kalkskyende surjordsväxter, t.ex. rhododendron, amerikanska blåbär med flera.

Benmjöl - Organiskt gödsel och jordförbättringsmedel, rikt på fosfor.


Föregående artikel Vitlök - såhär lyckas du med din odling
Nästa artikel Höstfägring i trädgården