Skip to content
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Avenbokshäck

Uppbyggnadsbeskärning

Det är viktigt att vara noggrann med uppbyggnadsbeskärningen av träd och buskar så att man får det uttrycket man önskar. Görs inte detta arbete kan den framtida skötseln allt bli mer omfattande.  

Häck 

Man bör skära ner häckplantor (främst små plantor och ej med plantor med genomgåendestam) ordentligt ca 20 cm ovan marken en säsong efter plantering så att man lägger grunden för en välförgrenad och fin häck (ej genomgåendestam).  

Friväxande häck: 
Dessa plantor beskär man enbart vid etablering år 2, och sedan vid behov så som ansning, gallring och föryngring.  

Klippt häck: 
Efter den hårda klippningen år 2 fortsätter man sedan att klippa varje år så att häcken blir välförgrenad och där med tät. Redan från början är det bra att forma häcken svagt pyramidformad, detta så att solljuset kan nå alla grenar från basen till toppen. Detta gäller oavsett genomgående stam eller ej. Sommarbeskärning av häckar bör ske runt midsommar och framåt, hur ofta man klipper beror på häckens växtkraft.  

Häckplantor med genomgående stam beskärs på sidorna så att sidogrenar förgrenar sig och häcken blir tät. Kapa toppen först när häcken nått önskad höjd!  

 Avenbokshäck
Avenbokshäck, Carpinus betulus

Träd 

Uppbyggnadsbeskärning av träd börjar man vanligtvis år 2 efter plantering, det är ett arbete som görs allt eftersom trädet växer och kan fortgå i många år.  

Innan man börjar bör man dock veta vilken funktion och form man önskar att trädet ska ha, och absolut inte skära bara för saken skull. Ta bort eventuella dubbeltoppar, och med det formas den ena toppen till en krongren. Ta även bort korsande och missriktade grenar, så att dom inte skaver mot varandra. Gallra inte bort grenar om inte behov finns, då varje löv eller barr bidrar till trädets energiförsörjning.  

Träd i trafikmiljö måste minst ha en kronhöjd på ca 5 m då 4,75 m i fri höjd under trädet är EU-standard. Men det betyder inte att man stammar upp trädet till sin slutgiltiga höjd på en gång, utan det arbetet måste ske succesivt då grenarna gör att stammen blir tjockare och stabilare. Börja dock nedifrån när trädet är ungt så att snitten slipper bli så stora.  

 

 

Prydnadsbuskar  

Vid plantering kan man behöva beskära långa rötter, annars lämnas buskar för beskärning till år två. När busken etablerat sig på platsen skär man ner dom kraftigt, det för att man ska få en välförgrenad och stabil buske från botten. Detta gäller enbart stark växande buskar, långsamtväxande eller glest förgrenade låter man vara helt.  

 Bild från vår buskavdelning
Bild från vår buskavdelning

Städsegröna växter – bla. Rhododendron, lagerhägg, murgröna. 

Dessa växter beskärs inte alls under etablering. Då dom oftast växer långsamt krävs det enbart med tiden försiktig underhållsbeskärning.  

Barrväxter 

Oftast så utför man ingen direkt uppbyggnadsbeskärning av barrväxter. Men vill man ansa och klippa barrväxter bör det ske med försiktighet, då barrväxter tillskillnad från lövfällande inte kan bryta nytt på gammal ved. Därför viktigt att klippa så att det finns grön nytillväxt under, undantag för Idegran (Taxus) som klarar hårdare beskärning. Klippning kan ske om våren och sedan i augusti. Häckklippning av bla. Thuja kan utföras från midsommar och framåt. Ansa då med häcksax på sidorna så att häcken blir tät, detta bör utföras minst en gång om året för att häcken ska bli fin.   
Bild från vår barrväxtavdelning
Bild från vår barrväxtavdelning

Föregående artikel Hur man beräknar och planterar häck
Nästa artikel Vad betyder begreppen och förkortningarna?