Skip to content
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Vilken jordtyp har du i din trädgård? Jord - grunden för en lyckad trädgård!

Vilken jordtyp har du i din trädgård? Jord - grunden för en lyckad trädgård!

Jorden är det viktigaste du har i din trädgård. Den måste vårdas för att växterna i din trädgård ska kunna växa och frodas. Mata din jord regelbundet med organiskt material så som löv, kompost eller gräsklipp och den kommer att ge dig fina och välmående plantor. Att lära känna sin jord är A och O för att lyckas!  

 

Jordtyper i trädgården – Förbättring och förklaring 

 

 • Lerjord
  Lerjord är det vi i Mälardalen har mest. Det är en så kallad tung och kall jord, men som även är en näringsrik (mycket fosfor och kalium) och vattenhållande jord. Den torkar inte ut så lätt och den är oftast mindre arbetskrävande i det långa loppet. Med rätt bearbetning är det en fantastiskt bra jord! 

  Att förbättra en lerjord 
  Det gör man enklast genom att blanda in mycket organiskt material, så som tex. halmblandad stallgödsel, kompost, bark- eller torvmull. Görs detta år efter år så har man snart höjt mullhalten, vilket man kan se genom att jorden blivit svart och är lättare att bearbeta. Man bör undvika att blanda in sand i åtminstone tung lerjord, det kan medföra att jorden blir som cement.  

  Ett problem med lerjord kan vara att vatten blir stillastående pga. att det inte kan rinna igenom den täta jorden. Innan man planterar i en lerjord behöver man se så att vatten rinner undan i gropen. Stillastående vatten runt växternas rötter är förödande och medför oftast att växterna inte klarar sig.  Ett bra tips är att gräva en grop på ca 60 x 60 cm, hälla i en rejäl mängd vatten, därefter se hur lång tid det tar för vattnet att rinna undan. Står det kvar vatten efter 20 - 25 minuter behöver man antingen dränera bort vattnet eller höja upp hela bädden där växten/växterna ska stå. Hur mycket man bör höja upp beror på hur mycket vatten det finns kvar i gropen, men räkna med minst 20 cm. Kom gärna in i butiken och fråga våra trädgårdsmästare om du är osäker på hur du ska gå till väga. 

 

 • Silt- och sandjord Detta är inte så vanliga jordar runt om i Stockholmsområdet och Mälardalen. Sandjorden värms snabbt upp på våren och är lätt att gräva men har dålig vatten- och näringshållande förmåga, medan siltjorden är en blandning av ler och sandjord. 

  Förbättra en silt- eller sandjord 
  För att förbättra dessa jordar behöver man göra precis som med lerjorden, blanda mycket in organiskt material som tex. stallgödsel, bark- eller tovmull, eller kompost. Med siltjorden gör man det för att jorden ska bli stabilare och mer sammansatt, och med sandjorden för att den ska få en bra struktur och kunna hålla vatten och näring bättre. Dessa jordar gör man under sommaren bra i att täckodla, med det menas att man täcker bar jord i planteringar med tex. gräsklipp eller annan grönmassa. Detta för att behålla fukt och långsamt tillföra näring.

  Här kan du läsa vår guide om jordarna vi säljer 
Föregående artikel Vassa verktyg för din beskärning
Nästa artikel En guide till våra olika jordar