Skip to content
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Buddleja med fjäril på

Planteringsråd för buskar och träd

Här kommer våra bästa tips för att plantera buskar och träd. Buskar och träd säljs både i kruka och i jordklump och det är lite olika planteringsråd beroende på vilken typ du köpt, här förklarar vi hur du bäst gör. 

Plantera krukodlade träd och buskar
 

 1. Gräv en grop som är ca 3 gånger krukans bredd och 2 gånger krukans djup.  
 2. Tag av krukan.  
 3. Se till att rötterna inte har vuxit runt krukans vägg (rotsnurr). Om så är fallet, lossa rötterna. För att underlätta går det bra att försiktigt skära rötterna i botten. Detta är viktigt för växtens etableringsförmåga. 
 4. Var noga med djupet. Ovansidan av jordklupmen ska vara i marknivå. Inte djupare! Men luckra jorden lätt under så att vatten ändå kan rinna genom och inte bli stilla stående direkt under klumpen. 
 5. Jordförbättra alltid! Blanda då hälften befintlig jord med kompost, planteringsjord, barkmull eller komposterad kogödsel. 
 6. Om rotklumpen är torr låter du den stå i vatten i ca 10 minuter så att den är rejält genomfuktad. 
 7. Sätt ner plantan och fyll på med jord till hälften, tryck till och vattna. Fyll sedan på resten av blandningen, så att den hamnar i nivå med marken. Det kan vara bra att göra växtbädden lite som en kulle, detta för att undvika att jorden sätter sig och plantan då hamnar under marknivå.  
 8. Vattna så att rötter och jord får kontakt med varandra.  
 9. Om du planterar träd glöm ej stödstörar. Dessa ska slås ner strax utanför rotklumpen och bindas upp i trädet med breda jutevävsband. Hur många störar man behöver beror på trädets storlek och hur blåsig växtplatsen är. För små träd kan det räcka med 1, men med större träd rekommenderar vi minst 3.  Illustration av att plantera krukodlade buskar och träd
 10. Glöm ej gnagskydd runt stammen. Detta för att skydda mot gnagare, rådjur och harar.
 11. Håll området runt plantan fri från gräs och ogräs under etableringstiden. Luckra även gärna den öppna jordytan med jämna mellanrum för att undvika uttorkning.  

Buskar i kruka

Buskar i kruka. På bild Rosenspirea 'Antony Waterer' och Havtorn 'Hikul' i en magisk kombination!

Plantering av träd och större buskar på klump  

 1. Var försiktig när du hanterar trädet/busken och lyft i eller rulla klumpen. Lyft helst ej i enbart stammen! 
 2. Gräv en grop som är betydligt vidare än klumpen. Minst 2-3 gånger klumpens bredd och ca 1 1/2 gånger så djup.
 3. Jordförbättra genom att blanda den uppgrävda jorden med komposterad kogödsel, barkmull, kompost eller planteringsjord - lika delar av varje
 4. I botten på gropen där trädet ska stå, bör jorden bestå av packat mineraljord (befintlig jord), så att trädet står stabilt och ev. jordsättningar undviks.  
 5. Se till att klumpen är rejält genomvattnad.  
 6. Behåll stålnät och juteväv. Ta bort metallringen runt stammen och vik ner så att 2/3 delar av väven och stålnätet är kvar runt klumpen.  
  (Juteväv förmultnar inom några månader och stålnätet rostar inom några år.) 
 7. Sätt ner trädet/busken på plats i gropen. Var noga med djupet så att trädet inte hamnar för djupt. Ovandelen på rotklumpen ska ligga i marknivå alt. gör växtbädden lite som en kulle, detta för att undvika jordsättning och att klumpen med tiden hamnar under marknivå

  Illustration över vilken nivå trädet eller busken ska planteras på

 8. Slå ner stödstörar utanför rotklumpen så att inga rötter skadas. 
 9. Fyll upp halvvägs med jordblandningen, packa jorden runt klumpen och vattna rejält, ca 20 liter.  
 10. När vattnet sjunkit undan fyll på med mer jord och vattna igen.  
 11. Bind trädet till stolparna, helst med breda juteband. (Dessa bör sitta i ca 3-4 år efter plantering, tills trädet har etablerat sig och står stadigt av sig självt). 

  Bild på träd med gnagskydd och juteband

 12. Sätt på gnagskydd runt stammen, alt. sätt nät runt stolparna. Detta för att skydda från gnagare, rådjur och harar. 

 Klumpodlade växter
Klumpodlade växter

JordJorden i din trädgård behöver nästan alltid förbättras. Det görs genom att blanda upp lika delar befintlig jord med kompost, planteringsjord, barkmull eller komposterad kogödsel. Det är viktigt att blanda och inte bara ta ny planteringsjord i gropen, då befintlig jord innehåller mycket nyttiga svampar, mikroorganismer och bakterier som behövs för växten och jordens välmående. 

 

Lycka till! Här hittar du hela vårat sortiment av buskar och träd

 

Föregående artikel Planteringsråd för klematis
Nästa artikel Planteringsråd för rosor