Skip to content
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Handla trädgårdsväxter för hemleverans i Stockholm
Bild på avenbokens blad

Hur man beräknar och planterar häck

Här ger vi våra bästa tips för hur du planerar, beräknar och planterar din häck.

 • Planteringsavstånd
  Planteringsavståndet när du sätter häck beror på vilket växtslag du väljer och om du ska ha en friväxande eller klippt häck. Till en klippt häck bör du ha 2,5-4 plantor per meter, en friväxande 1-3 plantor per meter och till Thuja/Idegran 3-4. Ska du plantera tillexempel en lavendel eller buxbomhäck räkna med 5-6 plantor per meter. OBS! Antalet beror på vilken storlek på plantor du väljer att plantera. 
   
 • Planteringsdjup
  Gräv ett dike som är ca 50–60 cm djup och ca 70–100 cm brett. För att få till ett rakt dike och därmed en rak häck, är ett tips att spänna upp en lina mellan två pinnar och sedan gräva utmed linan.
   
 • Jordförbättring
  Jordförbättra genom att blanda 1/3 del kompost, barkmull, planteringsjord eller komposterad kogödsel med 2/3 befintlig jord. Använd
  aldrig enbart påsjord.
 • Utplantering
  Sätt ut alla plantorna efter varandra och plantera sedan ner en i taget. Se till att rotsystemet är rejält genomfuktat och att ovansidan på rotklumpen hamnar i marknivå. Du kan också göra hela växtbädden lite upphöjd (ca 10cm) så undviker du att plantorna hamnar för djupt när jorden sätter sig. Se fortfarande till att växterna hamnar i marknivå. 

  Bild som förklarar avstånd när man planterar häck

 • Vattning
  Vattna ordentligt efter plantering, så att rötter och jord får kontakt med varandra. Det är viktigt att under etableringstiden hålla marken fuktigt (ej blöt!) så att rötter får bästa förutsättning att utvecklas. Någon form av droppbevattning är att föredra vid häckplantering, då det kan vara svårt att ge varje planta den mängd vatten den behöver.  
 • Skötsel
  Håll växtbädden fri från gräs och ogräs tills häcken nått slutgiltig storlek. 
   
 • Gödsling
  Gödsla din häck årligen om våren och försommaren. Kogödsel eller kompost ger plantorna en bra långtidsverkande näring och förbättrar även mullhalten i jorden.  

Avenbokshäck

Avenbokshäck, Carpinus betulus

 

Uppbyggnadsbeskärning av häck  

Häck 

Man bör skära ner häckplantor (främst små plantor och EJ plantor med genomgåendestam) ordentligt ca 20 cm ovan marken en säsong efter plantering så att man lägger grunden för en välförgrenad och fin häck (ej genomgåendestam).  

Friväxande häck 
Dessa plantor beskär man enbart vid etablering år 2,
och sedan vid behov så som ansning, gallring och föryngring. 
 Bild som illustrerar hur man beskär sin häck

Klippt häck  
Efter den hårda klippningen år 2 fortsätter man sedan att klippa varje år så att häcken blir välförgrenad och där med tät. Genomför första beskärningen, släpp upp ca 20 cm och klipp sedan igen. Redan från början är det bra att forma häcken svagt pyramidformad, detta så att solljuset kan nå alla grenar från basen till toppen. Detta gäller oavsett genomgåendestam eller ej. Sommarbeskärning av häckar bör ske runt midsommar och framåt, hur ofta man klipper beror på häckens växtkraft.  

Häckplantor med genomgående stam beskärs på sidorna så att sidogrenar förgrenar sig och häcken blir tät. Kapa toppen först när häcken nått önskad höjd! Ex. avenbok, thuja, bok, oxel. 

Bild som illustrerar hur man beskär häck

Lycka till! Här hittar du hela vårat sortiment av häckväxter

Föregående artikel Såhär odlar du fleråriga växter i kruka
Nästa artikel Uppbyggnadsbeskärning